Zoekveld

Sint-Rita: uitdagend én leerlinggericht

Op pad in de Hoge Venen

Een hoogtepunt uit het leven op het Sint-Ritacollege blijft de tweedaagse in de Hoge Venen voor het vierde jaar.

Milieu-educatie en teambuilding

Voor de lessen natuurwetenschappen in het eerste jaar werd een uitstap naar PIME georganiseerd.

De start van het nieuwe schooljaar

Op 1 september zochten 1580 leerlingen heel benieuwd naar hun nieuwe klasgroep.

Onthaaldag

Nog voor 1 september werd onze school al bevolkt door overenthousiaste eerstejaars.

Zesdejaars feesten in stijl

Met het einde van hun Sint- Ritaloopbaan in zicht, toonden de zesdejaars zich nog eens op hun best.

De hele school loopt

Naar jaarlijkse gewoonte werd er gelopen op de linkeroever van de Mandoerse beek.

Mondiale vorming in het vierde jaar

Tijdens de mondiale vormingsdag van de vierdejaars ziet de school er altijd net iets kleurrijker en vrolijker uit dan op een normale schooldag: het

Schoolrock Festival 2015

Schoolrock Festival 2015, een succesvolle 28ste editie.

Wekelijkse strijd tussen 5 en 6

De middagpauze wordt door iedereen anders ingevuld. Zo gaat een aantal vijfde- en zesdejaars elke dinsdag de strijd aan op het voetbalveld.

Cena romana

De cena romana, georganiseerd door de leerlingen van 2Lc en 2Ld.

Pagina's