Zoekveld

U bent hier

CLB

Het Sint-Ritacollege heeft samen met de andere scholen van de scholengemeenschap een contract afgesloten met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding Antwerpen Middengebied 2. 

Oudercomité

Het Sint-Ritacollege kan rekenen op een team van enthousiaste ouders die zich groeperen in een oudercomité, dat tot doel heeft om op opbouwende wijze mee te werken aan het pedagogische project van de school. Het oudercomité bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en afgevaardigden van elke klas. Het oudercomité vergadert elke maand samen met directie en de voorzitter van de personeelsraad rond pedagogische en organisatorische onderwerpen.

Schoolrock

Sinds 1987 vindt het Schoolrock Festival plaats op de welgekende 'speelplaatsen' van het Sint-Ritacollege te Kontich. De voorbije jaren hebben veel groepen de Schoolrockpodia onveilig gemaakt, zowel populaire, grote namen als onbekend talent. Zo is Schoolrock een vaste waarde geworden in het muzieklandschap.

ELO

Content ELO

Keuzevakken 6de jaar

In het 6de jaar krijgen leerlingen de kans om een keuzevak van twee lestijden te volgen. Dit keuzevak vormt een aanvulling of een uitbreiding op de studierichting.

Seminaries 5de jaar

Naast de belangrijke keuze van een studierichting mag een leerling in het 5de jaar nog een seminarievak van 2 lestijden kiezen. Dit seminarievak behoort tot de vrije ruimte, dit wil zeggen dat de leerling kiest voor een bepaalde module, de module is niet volledig verbonden aan de studierichting.


Keuzemogelijkheden:

Pagina's

Abonneren op Sint-Ritacollege RSS