Zoekveld

U bent hier

Digitale infodagen

We vinden het belangrijk dat twaalfjarigen en hun ouders kunnen kennismaken met het onderwijsproject en de schoolcultuur van het Sint-Ritacollege. Het is immers essentieel dat je een school kiest waar je je thuis kan voelen en waar je je talenten ten volle kan ontplooien. Het Sint-Ritacollege is een leerlinggerichte school die de leerlingen centraal stelt en die leerlingen net wil uitdagen en motiveren om zoveel mogelijk talenten te ontwikkelen.

Schrapping infodagen 2021

De infodagen 2021 waren voorzien op zaterdag 13 en zondag 14 maart 2021. Omwille van de COVID-19-maatregelen verbonden aan de huidige code oranje worden deze infodagen geschrapt. We vinden dit erg jammer omdat ook de infodagen in 2020 door de lockdown niet konden doorgaan.

Code oranje in het secundair onderwijs

Het draaiboek van de overheid voor code oranje vermeldt het volgende:

  • Je mag geen opendeurdag organiseren in fase geel, oranje en rood.
  • Scholen kunnen ook ouders en (kandidaat-) leerlingen op school ontvangen voor een rondleiding. Deze contacten zijn uitzonderlijk: als er geen leerlingen op school zijn, op individuele afspraak, met ten hoogste drie personen, volgens de veiligheidsmaatregelen en enkel voor wie weinig toegang heeft tot digitale alternatieven .

Het Sint-Ritacollege bezoeken?

Ouders en leerlingen die nood hebben aan extra zorg of die kampen met bijzondere vragen kunnen een afspraak aanvragen via directie@ritacollege.be. Voor deze leerlingen willen we zeker een schoolbezoek organiseren.

Zodra de COVID-19-maatregelen versoepelen bekijken wij of het mogelijk zou zijn om voor meer twaalfjarigen een schoolbezoek te organiseren.