Zoekveld

Sint-Rita: uitdagend én leerlinggericht

Herdenken in de stille kloostertuin

Een ogenblik stilte,
waarin niet wordt gepraat,
kan zo duidelijk zeggen,
dat je elkaar verstaat.

Eerstejaars maken een sprong naar het verleden

Het geschiedenisonderwijs visueel maken, dat is de uitdaging die de geschiedenisleerkrachten aangaan met de excursie naar Archeon.

Wiskundige onderzoekscompetenties in het vijfde jaar

Ieder jaar weer een succesformule: het wizes-project voor de studierichtingen van het vijfde jaar met zes uur wiskunde.

De grote oorlog herdenken in 2016

Elke oorlog laat diepe littekens na. Ook een oorlog die inmiddels een eeuw geleden gestreden werd.

Klasdag met actie in het 5de jaar

Een nieuwe graad, een nieuwe klas, dus ook een nieuwe groepsdynamiek. Tijd om per klasgroep in actie te schieten.

Digitaal leren

Om onze vijfdejaars beter te begeleiden bij het gebruik van hun netbook organiseerde de school een ICT-seminarie.

4de jaars doorkruisen de Hoge Venen

Een hoogtepunt uit het leven op het Sint-Ritacollege blijft de tweedaagse in de Hoge Venen voor het vierde jaar.

Samenwerken in de Edegemse bossen

De leerlingen van het tweede jaar trokken naar de "Edegemse bossen", het natuurgebied naast de E19, tussen Kontich en Edegem.

Teambuilding en milieu-educatie

Voor de lessen natuurwetenschappen in het eerste jaar werd vorige week een uitstap naar PIME georganiseerd.

Griekse mythologie in het middelheimpark

Op donderdag 29 september trokken de leerlingen van 2GL er op uit. We brachten een bezoek aan het Middelheimpark.

Pagina's