Zoekveld

Sint-Rita: uitdagend én leerlinggericht

De nieuwe wetenschapslokalen zijn in gebruik

De leerlingen van de derde graad genieten van een nieuw labo voor biologie én voor natuurwetenschappen.

De start van een derde jaar.

Op 1 september verwelkomde het Sint-Ritacollege 1562 leerlingen. De eerste schooldag stond in het teken van kennismaking en groepsvorming.

Onthaal van onze eerstejaars.

29 augustus 2014: onthaaldag voor de eerstejaars.

De laatste lessen blijven bij

Twee doorwinterde leerkrachten die afscheid nemen van het lesgeven op het Sint-Ritacollege: Bob Bastiaensen en Lisbet Vos.

Nat, natter, natste sportdag ooit

De dag begon druilerig toen onze tweedejaars op weg trokken naar allerhande sportactiviteiten.

Pagina's