Zoekveld

Sint-Rita: uitdagend én leerlinggericht

De start van een derde jaar.

Op 1 september verwelkomde het Sint-Ritacollege 1562 leerlingen. De eerste schooldag stond in het teken van kennismaking en groepsvorming.

Onthaal van onze eerstejaars.

29 augustus 2014: onthaaldag voor de eerstejaars.

De laatste lessen blijven bij

Twee doorwinterde leerkrachten die afscheid nemen van het lesgeven op het Sint-Ritacollege: Bob Bastiaensen en Lisbet Vos.

Nat, natter, natste sportdag ooit

De dag begon druilerig toen onze tweedejaars op weg trokken naar allerhande sportactiviteiten.

Pagina's