Zoekveld

U bent hier

Lesurentabel 1ste jaar

Lessenrooster 1ste jaar

BASISVORMING

Klassieke optie Moderne optie

Artistieke Vorming

Beeld

Drama

 

2

1

 

2

1

Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2

Frans

4* 4*
Nederlands 4* 4*

Wetenschappen en Techniek

Aardrijkskunde

Natuurwetenschappen

Techniek

Informatica

 

2

2

2

2

 

2

2

2

2

Wiskunde 4 4
Totaal basisvorming 28 28

OPTIES

Klassieke optie Moderne optie
Culturele vorming   2
Taalinitiatie Engels   2
Latijn 4  
Lessenpakket 32 32

* = differentiatie-lesuur met co-teaching