Zoekveld

U bent hier

De start van het nieuwe schooljaar.

Dit schooljaar lopen er 1533 leerlingen school op het Sint-Ritacollege.  We verwelkomen opnieuw veel nieuwe leerlingen in het eerste jaar: vorig jaar waren er 307 leerlingen in het eerste jaar, dit jaar bevolken 279 enthousiaste twaalfjarigen het eerste jaar. Het geboortejaar 2001 is dus wat kleiner dat het millenniumjaar 2000. Nog een weetje: de jongens zijn niet langer in de meerderheid, we tellen voor het eerst meer meisjes dan jongens in ons eerste jaar. In totaal zijn er een record aantal klasgroepen: met 75 groepen willen we onze leerlinggerichte aanpak waarmaken.

Het prioriteitenplan van het schooljaar 2013-2014 legt de focus op breed denken en breed kijken. Dit schooljaar werken we aan een hertekening van de eerste graad. De Latijnse en de moderne krijgen een sterke, gemeenschappelijk basis. De Latijnse afdeling behoudt als uitdaging het vak Latijn als voorbereiding op een klassieke vorming; de moderne krijgt met Engels en culturele vorming een eigen uitdaging vanaf het eerste jaar. In het tweede jaar worden vanaf volgend schooljaar keuzemodules ingevoerd zodat elke leerling de kans krijgt zich optimaal voor te bereiden op de tweede graad. Zo beklemtoont de eerste graad haar breed en oriënterend karakter. Werken in de breedte komt ook naar voren in een brede, digitale school. In het vijfde jaar werkt elke leerling voortaan met eigen digitaal werkinstrument. De eerste graad beschikt over computers in de vaklokalen en de tweede graad maakt gebruik van de ict-lokalen en van het open leercentrum. Met een brede leerlingenbegeleiding beklemtonen we het belang van ons eigen schoolproject. De vakgroepen en klassenraden werken aan de leerlijn leren leren met een efficiënt remediëringsbeleid, verder worden de heuristische vaardigheden van leerlingen aangescherpt en gaat de aandacht ook naar het oplossen van meerkeuzevragen. Het vierde thema van het prioriteitenplan heeft te maken met een brede communicatie: het onthaal, de website, de elektronische leeromgeving, de begeleiding van leerkrachten en vakgroepen.
2013-2014 wordt ongetwijfeld weer een uitdagend schooljaar!