Zoekveld

U bent hier

Mondiale vorming

Een riksja Kontich-Bangladesh: mondiale vorming 2013.

8 Februari 2013 was reeds maanden met rood aangekruist in een vijftiental agenda’s van enkele leerlingen en leerkrachten uit de scholengemeenschap Kontich – Hove. Die dag vertrokken zij immers op tiendaagse fietstocht/inleefreis naar Bangladesh. Hun doel? Ter plaatse ondergedompeld worden in de werking van de Damiaanactie om er daarna op hun scholen over te kunnen getuigen in het kader van de movo-werking.
Eén van de vele mooie verhalen is dat van Ajmeri. Een leeftijdsgenote van onze inleefreizigers. Ajmeri en haar familie leven in een Bihari-kamp, een leefgemeenschap voor één van de minderheden in Bangladesh. Het gebrek aan basiscomfort en hygiëne is er schrijnend. Dat de vader van Ajmeri lepra kreeg, hoeft dan ook niet echt te verbazen. Damiaanactie nam hem op in het programma en behandelde zijn ziekte. Zonder het loon van de man, kwam het gezin echter zonder inkomen te zitten. Omdat onderwijs dé sleutel naar een betere toekomst is, besloot Damiaanactie onder andere de schoolkosten van Ajmeri te dragen. Ajmeri is slechts één van de vele ongelooflijke sterke mensen die het pad van onze inleefreizigers kruisten. Verhalen als het hare inspireren en motiveren enorm om hier thuis de handen uit de mouwen te steken!
Het mondiale vormingsproject 2013 stond volledig in het teken van Bangladesh. Het 6de jaar opende met een kennismaking met de werking van de Damiaanactie. Hun solidariteitsactie bestond opnieuw uit een grootse MoVo Carwash aan het tuincentrum. De eerste graad had haar projectdag op 23 april: heel de dag stond in het teken van Bangladesh met informatie, verhalen van de inleefreizigers, Bengaalse werkwinkels, kansen tot inleving en een movo-maaltijd. Van 6 tot 8 mei liep de mondiale vormingsactie in de tweede en derde graad. Naast vorming riepen we onze leerlingen ook op tot solidariteit. Met allerlei acties en de verkoop van de stiften van de Damiaanactie hoopten wij heel veel levens te redden. Voor 30 € kan lepra bestreden worden: Sint-Rita ging voor 1000 levens!

Inleefreizen in het teken van mondiale vorming

In 2013 ondernamen leerlingen en leerkrachten van het Sint-Ritacollege een fiets-inleefreis naar Bangladesh in samenwerking met de Damiaanactie. Deze inleefreis was een project van onze
scholengemeenschap Kontich-Hove: vanuit de vier scholen vormden leerlingen en leerkrachten een reisgenootschap. De volledige groep bestond uit 15 deelnemers. De inleefreis speelde zich af in de regio Mymensingh, Netrakona en Jalchatra. Het gingt om een bijzondere ervaring waarbij onze leerlingen het land leerden kennen, contact maakten met unieke natuur, een gastvrij volk en de werking van de Damiaanactie echt konden meemaken. De gemiddelde dagtochten bedroegen 50 tot 60 km bedragen, vaak over slechte wegen en in vermoeiende weersomstandigheden. Voor het Sint-Ritacollege betekende dit de vierde inleefreis na Bangladesh, Indië en Brazilië. Deze inleefreizen maken deel uit van onze mondiale vorming, een project waarmee we met de hele school onze blik richten op de wereld, respect opbrengen voor andere culturen, nadenken over onrecht en mondiale problemen en solidariteit tonen met anderen. . Dankzij onze vorige solidariteitsacties heeft het Sint-Ritacollege geholpen bij de oprichting van een Damiaanhospitaal in deze regio. Wij hechten erg veel belang aan dit project rond mondiale vorming, vanuit onze christelijke inspiratie willen wij solidariteit centraal stellen.

Project mondiale vorming 2012

Tijdens de week van 6 tot 10 februari 2012 zag Sint-Rita er weer net wat exotischer uit dan andere weken. Het rook er naar zuiderse kruiden en er weerklonken Afrikaanse gezangen door de gangen. Ook dit jaar weer draaide in de school gedurende één week alles rond mondiale vorming, en werkten we rond culturele diversiteit en solidariteit met mensen die het wat minder breed hebben dan wij. Het project stond deze keer volledig in het kader van het project van Vredeseilanden in Benin.
De eerste graad mocht de aftrap geven: door de gezamenlijke inspanningen van het leerkrachtenteam werden de leerlingen ‘s maandags getrakteerd op allerlei werkwinkels en infosessies rond Vredeseilanden, en werd er tijdens de middag gezorgd voor een sobere maaltijd met fairtrade rijst uit Benin. Op woensdag werkten onze derdejaars vanuit het vak aardrijkskunde rond Afrika, ze zongen Afrikaanse liederen, deden een quiz, en kwamen op bezoek in het Via Via café, waar ze luisterden naar getuigenissen van inleefreizigers. En op donderdag was het naar aloude gewoonte de beurt aan de vierdejaars om de school op stelten te zetten met een door henzelf in elkaar gestoken, boeiende movo-dag. Ze organiseerden allerhande activiteiten voor elkaar, zoals een film, een luisterspel, een fietsparcours, een Vredeseilandenspel, een Arabisch Café en ga zo maar door. Eén groep trok zelfs naar Antwerpen voor een multicultureel stadsspel en ‘s middags werd er - in het kader van Donderdag Veggiedag - vegetarisch gekookt voor alle leerlingen van 4 door onze kookklas. Op vrijdag sloot de derde graad deze week in schoonheid af met interessante infosessies en de vijfdejaars droegen alvast hun financiële steentje bij met een sponsortocht. De andere leerlingen zamelden momenteel nog geld in door producten van Vredeseilanden te verkopen en onze zesdejaars organiseerden in de lente nog een carwash.