Zoekveld

U bent hier

De ketel zet ons in de koude

Deze week heeft de verwarmingsinstallatie van het hoofdgebouw het begeven: er is een barst in de ketelkuip waardoor het water eruit wegvloeit en de ketel geen warmte meer kan produceren. We hebben specialisten laten komen, maar zij luiden eensgezind de doodsklokken over deze ketels. Nochtans verwarmen deze stoere jongens onze school sinds 1949!


Gevolgen:

  • het circuit van de feestzaal, A011, van A201 tot A214 werkt niet meer, we kunnen deze lokalen helaas niet verwarmen.
  • het circuit van de refter, van A021 tot A028 en leraarslokaal werkt voorlopig nog wel maar door het uitvallen van de hoofdketel is de sturing naar de bliksem gegaan. Ook deze ketel is het noorden kwijt en blijft maar opwarmen waardoor deze lokalen dreigen te veranderen in een sauna. Deze ketel zal vanaf nu manueel gestuurd worden.

Oplossingen?

  • We hebben onmiddellijk een spoedprocedure opgestart om subsidiĆ«ring te verkrijgen. Deze aanvraag is ondertussen gelukkig goedgekeurd!
  • De architect heeft al een volledig bestek opgemaakt om de oude verwarmingsinstallatie te vervangen door drie nieuwe hoogrendementsketels met een aangepaste sturing . In de toekomst zal onze envergiefactuur hierdoor aanzienlijk dalen.
  • Tegen begin volgende week worden de offertes verwacht en dan volgt de definitieve goedkeuring van de subsidiĆ«rende overheid.
  • Zodra de offerte aanvaard is, kan er een planning opgemaakt worden voor de installatiewerken die wellicht meer dan twee weken in beslag zullen nemen. Tijdens de werken zal de verwarming van het volledige A-gebouw uitgeschakeld worden.

We zorgen voor warme vervanglokalen zeker als de buitentemperatuur binnenkort nog gaat dalen. Uiteraard vallen specifieke vaklokalen zoals plastische opvoeding, techniek, informatica op zich niet te vervangen door "gewone" leslokalen maar nood breekt wet. De betrokken vakgroepen zullen hun oplossend vermogen aanwenden om met deze situatie om te gaan. Gelukkig kunnen we rekenen op onze beschermheilige, Sint Rita is immers de patrones van de hopeloze gevallen.