Zoekveld

U bent hier

Fietsvriendelijke schoolomgeving

Samen met het oudercomité en de leerlingenraad ijvert het Sint-Ritacollege voor een fietsvriendelijke en fietsveilige schoolomgeving. Alleen al het Sint-Ritacollege telt 1500 fietsende leerlingen en leerkrachten uit Kontich en de omliggende gemeenten. Al deze fietsers hebben recht op:

  • een veilige schoolomgeving
  • voldoede oversteektijd om tijdig de overkant van het kruispunt Expressweg-Pierstraat-Drabstraat te bereiken
  • zichtbare en duidelijke verkeerslichten
  • goed verlichte fietspaden zonder hindernissen

Of beter nog: op een fietstunnel of fietsbrug over het kruispunt, een veilige, duurzame en efficiënte oplossen voor alle betrokkenen!

Het oudercomité voert nu een petitieactie om het kruispunt aan de school fietsvriendelijk te maken. In deze petitie wordt de gemeente Kontich, de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid en het Gewest opgeroepen om onmiddellijk stappen te ondernemen om het drukke kruispunt aan te pakken.

JA! Neem deel aan deze petitieactie. De petitieformulieren zijn beschikbaar op het onthaal van de school.