Zoekveld

U bent hier

Op uitstap met de teletijdmachine

De oudheid zelf beleven, dat is het doel van de excursie naar Archeon. Leerlingen worden teruggeplaatst in het verleden. Ze komen achtereenvolgens in de Prehistorie (8800 - 12 voor CHR.), de Romeinse tijd (12 voor Chr. - 406 na Chr.) en de Middeleeuwen (406 -1350 na Chr.) terecht. Daar maken ze kennis met het dagelijkse leven in en rond de 43 gebouwen in het historisch park. Deze poorten, bruggen, herberg, hutten, klooster, boerderijen en gildewoningen zijn op ware grootte gereconstrueerde gebouwen die ooit in de Nederlanden hebben gestaan. De reconstructies worden 'bewoond' door Archeotolken. Zij laten de geschiedenis op authentieke wijze herleven. Meer foto's