Zoekveld

U bent hier

STEM@ritacollege en META@ritacollege

STEM@ritacollege en META@ritacollege

Het Sint-Ritacollege wil bewust leerlingen uitdagen op wetenschappelijk-wiskundig vlak én op talig-menswetenschappelijk vlak. Vanuit deze brede, polyvalente vorming willen wij leerlingen kritisch en creatief leren denken. Zo bereiden wij onze leerlingen voor op alle richtingen van het hoger onderwijs en kunnen onze oud-leerlingen uitstekende resultaten behalen.

STEM@ritacollege
science - technology - engineering - mathematics
META@ritacollege
mens - taal
Het Sint-Ritacollege kiest bewust voor het opbouwen van wetenschappelijke, technische en wiskundige inzichten en vaardigheden bij de leerlingen. Leerlingen worden niet enkel uitgedaagd om met de nodige wiskundig-wetenschappelijke achtergrond complexe vragen en relevante problemen op te lossen zij bereiden zich ook grondige voor op STEM-opleidingen in het hoger onderwijs. STEM is uitgebouwd van het eerste tot en met het zesde jaar in onze school. Het Sint-Ritacollege kiest bewust voor het opbouwen sociale, talige, interculturele, kunstzinnige en levensbeschouwelijke inzichten en vaardigheden bij de leerlingen. Leerlingen worden niet enkel uitgedaagd worden om met de nodige talige en menswetenschappelijke achtergrond complexe vragen en relevante problemen op te lossen en een visie te ontwikkelen; zij bereiden zich grondig voor op META-opleidingen in het hoger onderwijs. META is uitgebouwd van het eerste tot en met het zesde jaar in onze school.
STEM@

De school daagt je uit met de volgende extra's:
META@


De school daagt je uit met de
volgende extra's:
Graad I
 • Versterkt basispakket wiskunde in het 1ste jaar: 5u in plaats van 4u.
 • Modules rond wetenschappen, informatica, wiskunde & technologie in het 2de jaar.
Graad I
 • Klassieke studies met een grondige taal- en culturele vorming vanuit Latijn en Grieks-Latijn.
 • Taalinitiatie Engels met een programma van 2 lestijden en het vak culturele vorming in de eerste moderne.
 • Versterkt pakket Frans in het 1ste jaar met 5u in plaats van 4u.
 • Modules rond kunst, mens & maatschappij, taal & cultuur en economie in het 2de jaar.
Graad II
 • Grondigere uitbouw van de wetenschappen met een versterkt pakket van 2 lestijden fysica in alle studierichtingen van het 3de jaar, naast een geprofileerde richting wetenschappen.
 • Consequente opbouw met een uitgebreid pakket wiskunde van 5 lestijden in alle studierichtingen van graad II.
Graad II
 • Grondige uitbouw van de studierichtingen Latijn en Grieks-Latijn met aandacht voor taal, probleemoplossen in taal en cultuur.
 • Mogelijkheid tot taaluitwisseling Frans in het derde jaar.
 • Muzikale opvoeding in het 3de en het 4de jaar.
Graad III
 • Sterk geprofileerde studierichting wetenschappen-wiskunde: 6u wiskunde en een versterkt pakket van 9u exacte wetenschappen.
 • Mogelijkheid in de humane wetenschappen voor een extensie wiskunde.
 • Themadagen rond onderzoekscompetenties voor wiskunde en wetenschappen.
 • Seminaries probleemoplossend en innovatief denken in de wiskunde of de exacte wetenschappen (5de jaar).
 • Keuzevakken verdieping en uitbreiding wetenschappen, verdieping en uitbreiding wiskunde en programmeren (6de jaar).
 • Olympiades in wiskunde en exacte wetenschappen.
Graad III
 • Sterk geprofileerde talenrichtingen met communicatief onderwijs rond levensechte taaltaken.
 • Sterk geprofileerde richtingen humane wetenschappen, ook met aandacht voor communicatiewetenschappen en een versterkt aanbod filosofie.
 • Themadagen rond onderzoekscompetenties talen, economie en humane wetenschappen en literatuurprojecten voor de talenrichtingen.
 • Seminaries klassieke culturele vorming, taalprojecten en taaluitwisseling, sociologische casestudies en interculturaliteit (5de jaar).
 • Keuzevakken Spaans, Italiaans, filosofie, psychologie, beeldende en verbale creatieve vorming (6de jaar).
 • Uitdagende aanpak in vakken zoals geschiedenis, godsdienst en esthetica met aandacht voor maatschappelijke duiding en religieus-ethisch denken.
STEM-uitrusting:
 • Goed uitgeruste vaklokalen techniek in graad I gericht op zelfstandig werken.
 • Volwaardige labo's chemie, biologie en fysica voor graad II en III.
 • Sterke ict-infrastructuur met computers in de vaklokalen van graad I, ict-lokalen voor graad II en gebruik van netbooks voor alle leerlingen in graad III.
META-uitrusting:
 • Goed uitgeruste bibliotheek voor jeugd- en adolescentenliteratuur.
 • Open-leercentrum met satellieten voor zelfstandig werk en teamwerk.
 • Audio- en visuele-media in alle vaklokalen.