Zoekveld

U bent hier

Programma leren leren

  1. Leren leren in het 1ste jaar
  2. Leren leren in het 2de jaar
  3. Leren leren in het 3de jaar
  4. Leren leren in het 4de jaar
  5. Leren leren in het 5de jaar
  6. Leren leren in het 6de jaar

Programma leren leren in het 1ste jaar
September Boekentasplan
Materiaallijst
Boekentas controleren en wegen
Werking planningsagenda
Hoe plannen
Klasleraar
Oktober Oriënteren, selecteren, leren, overhoren, toetsen = OSLOT
Weekplanning opstellen
Memoriseren
Herhalen: vergeetcurve
aardrijkskunde, geschiedenis, natuurwetenschappen
plastische opvoeding
informatica
wiskunde
November Proefwerken voorbereiden
Bundel leerstofoverzichten
Klasleraar
Februari Schematiseren: mindmap
Andere schematiseermethodes
Maart Soorten vragen
Weetvragen, denkvragen
Mei Proefwerken voorbereiden
Bundel leerstofoverzichten
Klasleraar

Begin

Programma leren leren in het 2de jaar
September Boekentasplan
Materiaallijst
Boekentas controleren en wegen
Werking planningsagenda
Hoe plannen
Weekplanning opstellen
Klasleraar
Oktober Oriënteren, selecteren, leren, overhoren, toetsen = OSLOT
Leerstijltest
aardrijkskunde, geschiedenis, natuurwetenschappen
November Proefwerken voorbereiden
Bundel leerstofoverzichten
Klasleraar
Februari Schematiseren: mindmap
Andere schematiseermethodes
Maart Herhalen: vergeetcurve
Zelf leerstofoverzichten maken
Mei Proefwerken voorbereiden
Bundel leerstofoverzichten
Klasleraar

Begin

Programma leren leren in het 3de jaar
September memoriseren, oefensites, oefenmateriaal
presenteren, oriënteren (inhoudstafel)
oriënteren (inhoudstafel)
memoriseren, overhoorprogramma's, oefensites
toetsanalyse
wiskunde
Nederlands
cultuurwetenschappen
Engels
geschiedenis
oktober memoriseren, toepassen
toetsanalyse
toetsanalyse
toetsanalyse
leerstrategieën
selecteren
schematiseren, structureren
fysica
wiskunde
biologie
cultuurwetenschappen
Engels
godsdienst
gedragswetenschappen
november notities nemen
schematiseren, structureren
memoriseren, toespassen, schematiseren
wiskunde
cultuurwetenschappen
godsdienst
december proefwerkvoorbereiding, inhoudstafel gebruiken
proefwerkvoorbereiding, inhoudstafel gebruiken
schematiseren, structureren
leerstofoverzicht adhv toetsvragen
proefwerkvoorbereiding: vragen leren stellen
fysica
biologie
cultuurwetenschappen
godsdienst
geschiedenis

Begin

Programma leren leren in het 4de jaar
september memoriseren, werken met steekkaarten
toetsanalyse
overhoren: zelf vragen stellen
presenteren
selecteren, structureren, schematiseren
selecteren, structureren, schematiseren
selecteren, structureren, schematiseren
selecteren, structureren, schematiseren
vragen lezen
Engels
godsdienst
Frans
Nederlands
Latijn
economie
geschiedenis
cultuurwetenschappen
gedragswetenschappen
oktober overhoren, presenteren
selecteren: vragen analyseren
selecteren
selecteren, notities nemen
notities nemen
Engels
wiskunde
godsdienst
Nederlands
fysica
november toetsanalyse, leesstrategieën
toetsanalyse
notities nemen
memoriseren, toepassen, schematiseren
structureren, schematiseren
proefwerkvoorbereiding
Engels
wiskunde
muzikale opvoeding
godsdienst
Nederlands
Latijn

Begin

Programma leren leren in het 5de jaar
deel 1
organisatievaardigheden
langlopende taken: taakoriëntatie, citeren, bronvermelding en bibliografie
omgaan met langlopende taken
presenteren
deel 2
leervaardigheden
oriënteren: inhoudstafel, leesstrategieën (skimmen, snellezen)
selecteren: hoofd- en bijzaken, skapa-methode, vragend-structurerend
leren: memoriseren (begrippenlijst), concretiseren, structureren (verwijswoorden), mindmaps
deel 3
samenwerkingsvaardigheden
afspraken rond groepswerken, timing, rolverdeling
werken in een onderwijsleergroep
deel 4
notities nemen
voorbereiding, methode
toepassingen
deel 5
leervaardigheden
vraaganalyse: soorten vragen
deel 6
leervaardigheden, intervisie
voorbereiding
toetsanalyse
rolwisselend leren (peer-tutoring)
deel 7
organisatievaardigheden
voorbereiding proefwerken
afleggen mondelinge proefwerken
afleggen schriftelijke proefwerken
deel 8
diagnosticeren
checklist leerstrategieën
deel 9
affectieve verwerking
motivatie: persoonlijk motivatieprofiel
concentratie: je leerplek in beeld

Begin