Zoekveld

U bent hier

Het digitale werkinstrument.

Het Sint-Ritacollege voert vanaf dit schooljaar digitale werkinstrumenten (laptop, netbook) in voor leerlingen van de derde graad. We zijn ervan overtuigd dat de invoering een didactische meerwaarde betekent.
Met de invoering van digitale werkinstrumenten voor leerlingen beogen wij de volgende doelstellingen:
  • Verhoging van de digitale geletterdheid bij de leerlingen als voorbereiding op het hoger onderwijs.
  • Realisatie van leerplandoelen voor vakken (wiskunde, moderne vreemde talen, exacte wetenschappen) dankzij het gebruik van dit didactisch hulpmiddel.
  • Verhoging van de mogelijkheden tot differentiëren (meer uitdieping of extra remediëring) en tot activerend onderwijs.
  • Beschikbaarheid van een informatiebank: het internet en de elektronische leeromgeving van de school.

Concreet betekent dit dat wiskunde zal werken met geogebra, een wiskundig programma dat ondersteuning geeft bij het wiskundig inzicht en veel meer mogelijkheden biedt dan het grafische rekentoestel dat nu gebruikt wordt. Talen kunnen een computer hanteren bij luisteroefeningen, bij schrijfvaardigheid, om een digitaal woordenboek te raadplegen, om culturele informatie op te zoeken. Voor geschiedenis kunnen bronnen gezocht en gecontroleerd worden, een digitaal historisch atlas ligt binnen handbereik. Zo zullen alle vakken gebruik maken van dit digitaal didactisch hulpmiddel. De invoering zal evenwel niet leiden tot een papierloze school met enkel digitale cursussen, we beogen een gebruik van 30% tijdens de lessen. We zien ict als een meerwaarde en zeker niet als een vervanging van goede handboeken, zinvolle werkboeken of boeiende lessen met krijt en papier.