Zoekveld

U bent hier

Klimaattop op Sint-Rita

Op 21 februari 2019 hielden de leerlingen van het seminarie Wetenschappen en het seminarie Interculturele Vraagstukken een klimaattop (COP). Gedurende de maand januari hadden ze zich voorbereid om dit project van Studio Globo/WWF alle kansen te geven. Ze dienden zich immers in te leven in de situatie van de inwoners van een hen toegewezen land en kregen les over de klimaatverandering en het verloop en werking van een internationale klimaatconferentie.

De uitdagingen voor de leerlingen waren niet min : elk land moest op anderhalve minuut tijd zichzelf en de plaatselijke klimaatproblematiek aan het plenum voorstellen. Vervolgens ging in een werkgroep het overleg door met de andere vertegenwoordigers van hun machtsblok (EU, OPEC, …) om tot een gemeenschappelijk standpunt te komen over drie resoluties (thema’s transport, voeding en wereldwijd klimaatakkoord). Zoals in de realiteit was ook hier ruimte voor amenderingen. Het bereikte akkoord dienden ze later te verdedigen tijdens de bespreking met de landen van de andere machtsblokken. Uiteindelijk was het doel tot één gemeenschappelijk, mondiaal voorstel te komen dat aan de plenaire vergadering ter stemming zou worden voorgelegd.

Het werd een bijzonder geanimeerde voormiddag met debatten die op het scherp van de snede werden gevoerd. Uiteindelijk werd één resolutie met unanimiteit aanvaard. Na duiding door de mensen van WWF/Studio Globo bleek dat Sint-Rita minder gul was voor de ontwikkelingslanden dan de diplomaten van de Verenigde Naties… Voor sommigen was dit een harde binnenkomer.

Zoals elke conferentie werd ook deze afgesloten met een groepsfoto en een gesmaakte receptie dankzij de lokale producten van de deelnemende landen.