Zoekveld

U bent hier

Leefregel: orde en tucht

Begeleidende maatregelen.

Wanneer je gedrag de goede werking van de school hindert, kunnen we in overleg met jou en je ouders een begeleidende maatregel voorstellen. Begeleidende maatregelen kunnen bv. zijn:

Contacteer ons

Je kunt ons bereiken tijdens de schooluren op 03 457 12 51

Ook buiten de schooluren

CLB

Het Sint-Ritacollege heeft samen met de andere scholen van de scholengemeenschap een contract afgesloten met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding Antwerpen Middengebied 2. 

Oudercomité

Het Sint-Ritacollege kan rekenen op een team van enthousiaste ouders die zich groeperen in een oudercomité, dat tot doel heeft om op opbouwende wijze mee te werken aan het pedagogische project van de school. Het oudercomité bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en afgevaardigden van elke klas. Het oudercomité vergadert elke maand samen met directie en de voorzitter van de personeelsraad rond pedagogische en organisatorische onderwerpen.

Schoolrock

Sinds 1987 vindt het Schoolrock Festival plaats op de welgekende 'speelplaatsen' van het Sint-Ritacollege te Kontich. De voorbije jaren hebben veel groepen de Schoolrockpodia onveilig gemaakt, zowel populaire, grote namen als onbekend talent. Zo is Schoolrock een vaste waarde geworden in het muzieklandschap.

Pagina's

Abonneren op Sint-Ritacollege RSS