Zoekveld

U bent hier

Participatief onderwijs

 1. Raden
 2. Raden Leden
  Beleidsorganen
  Wie is wie?
  • Algemene vergadering van Inrichtende Macht
  • Raad van Bestuur
  • Directieteam
  • Lokaal onderhandelingscomité
  • Comité preventie en bescherming
  Participatieorganen
  • Schoolraad:
   • Participatieraad van de school (3x per schooljaar)
   • Leden: Leerlingen (3), ouders (3), leraars (3), lokale gemeenschap (3), directie (adviserend) en schoolbestuur
  • Leerlingenraad:
   • Vergadering per jaargroep (maandeljks)
   • Leden: klasvertegenwoordigers en graaddirecteur
  • Ouderraad:
   • Vergadering rond schoolbeleid (maandelijks)
   • Leden: vertegenwoordigers van de oudervereniging en directieteam
  • Stuurgroep
   • Pedagogische adviesraad (wekelijks)
   • Leden: directieteam en 8 gemandateerde personeelsleden
  • Klassenraden
   • Vergadering met de jaargroep rond leerlingenbegeleiding, organisatie jaaractiviteiten en pedagogisch beleid (tweewekelijks)
   • Leden: alle leerkrachten verbonden aan een leerjaar
  • Vakgroepen
   • Vergadering rond de vakwerking
   • Leden: alle vakleraars
  • Cel ondersteunend personeel
   • Vergadering rond schoolorganisatie (wekelijks)
   • Leden: ondersteunend personeel
  Adviesraden
  • Coördinatiecel
  • Cel informatica
  • Pastorale animatiegroep
  • Cel leerlingenbegeleiding
  Beroepscommissie
  • Beroepscommissie rond uitsluitingen en deliberatiebeslissingen
  • Adres: Pierstraat 3, 2550 Kontich


 3. Communicatie met ouders
 4. september Kennismaking met de school, met de klasleraar en enkele vakleraars Ouders van het 1ste jaar
  oktober Individueel oudercontact met klasleraar en vakleraars: kennismakingsfunctie Alle ouders
  december Individueel oudercontact met de klasleraar: bespreking van het eerste semester Alle ouders
  januari Infoavonden rond leren leren met informatie, overleg en debat Ouders van 1, 2 , 3 en 4
  januari Voorstelling flexibel taken- en toetsenbeleid, studiekeuze voor het hoger onderwijs Ouders van het 6de jaar
  januari Individueel oudercontact met vakleraars: signaalfunctie voor problemen Alle ouders
  mei Adviesbespreking Ouders van het 2de en het 4de jaar
  juni Individueel oudercontact met de klasleraar: bespreking jaarrapport Alle ouders
  permanent Alle ouders kunnen telefonisch of via mail contact opnemen met leraars of directie: zie contactgegevens vademecum Alle ouders