SintRita_Website_V2-06

Welkom op
Sint-Rita Campus College

Sint-Rita Campus College stelt de leerling centraal. Ons project legt de klemtoon op uitdagend en leerlinggericht onderwijs. Uitdaging vind je terug in onze brede vorming waarin alle talenten en vakken van belang zijn. Wij richten ons op STEM-vakken zoals wiskunde, wetenschappen en informatica én op META-vakken zoals talen, geschiedenis en artistieke vorming. Onze sterk geprofileerde studierichtingen zijn gericht op doorstroming naar het hoger onderwijs. Wij willen je kritisch en genuanceerd leren denken. Wat zijn jouw interesses, welke talenten wil jij ontwikkelen?

Leerlinggericht werken betekent dat wij sterk geloven in groeikansen van jongeren. Dankzij fijne relaties en goede contacten tussen leerlingen en leerkrachten bieden wij je een school aan waar je je goed kan voelen, waar je jezelf kan en mag zijn. Wij vinden het belangrijk je te vormen tot een zelfstandig en zelfverantwoordelijke leerder. Leren doe je met vallen en opstaan. Leerkrachten staan klaar om je te begeleiden, je kan ook rekenen op een leercoach en een leerlingenbegeleider voor een persoonlijke ondersteuning.

Uitdaging komt zeker ook aan bod in tal van projecten en excursies. Van een driedaagse in de Ardennen, over een Hoge-Venentocht tot een eigen festival op het einde van je humaniora. Samen meemaken, beleven en ontwerpen …en zo ontdek je jezelf en werk je aan de vorming van jouw persoonlijkheid. Dit alles wordt mogelijk dankzij een gedreven schoolteam van leerkrachten en medewerkers die bewust kiezen voor het onderwijsproject van Sint-Rita Campus College.

Uitdagend én leerlinggericht

Sint-Rita Campus College wil elke leerling uitdagen. Als leergemeenschap willen wij alle dimensies van jou tot ontplooiing laten komen. In ons onderwijsproject zijn alle vakken belangrijk en we kiezen hierbij voor een uniek aanbod. Zo willen wij je vormen tot een kritisch denker en zelfstandig leerder.

Iedereen moet zichzelf kunnen zijn in onze school met respect voor jezelf, de andere(n) en de omgeving. Wij willen steeds in dialoog treden en elke leerling begeleiden bij haar of zijn zoektocht en persoonlijkheidsvorming. Wij staan voor een solidaire school waarin iedereen erkend en gerespecteerd wordt.

Overzicht studierichtingen

1e graad

In de eerste graad leg je een heel stevige basis rond Nederlands, Frans en wiskunde. Voor deze vakken voorzien we een lesuur per week waarin je in het open leercentrum in kleinere groepen werkt. Verder ontmoet je twee unieke vakken: je krijgt twee uren informatica om met je laptop aan de slag te kunnen gaan en binnen artistieke vorming komen zowel beeld als drama aan bod.  Naast deze basisvorming kies je zelf nog een uitdagende optie. In de moderne vorming krijg je in het eerste jaar twee lesuren culturele vorming en twee lesuren taalinitiatie Engels. Kies je voor de optie Latijn, dan ga je voor vier lesuren klassieke taal en cultuur. Vanaf het tweede jaar verken je verder het studieaanbod dat het best aansluit bij jou.

2e graad

Vanaf de tweede graad kies je voor een bepaalde studierichting. Wij bieden de zes doorstromingsrichtingen aan met een domeinoverschrijdend vakkenpakket: economische wetenschappen, Grieks-Latijn, humane wetenschappen, Latijn, moderne talen en natuurwetenschappen. Dit betekent dat je naast je sterke basisvorming een eigen klemtoon kiest. De studierichtingen van de tweede graad verschillen onderling niet zo sterk van elkaar. Voor de algemene vakken zoals  Nederlands, geschiedenis, godsdienst krijg je dezelfde leerstof met helemaal dezelfde basiskennis en vaardigheden. Uniek zijn ook de vakken artistieke vorming en mondiale aardrijkskunde. Binnen de basisvorming bouwen wij zowel de wiskunde, de wetenschappen  als de moderne vreemde talen stevig uit. Dit is eigen aan domeinoverschrijdende doorstromingsrichtingen.

3e graad

De derde graad wordt gekenmerkt door sterk geprofileerde studierichtingen. Nu maak je echt een keuze rond het vakkenpakket  waarin jij je wil verdiepen. In de derde graad ga je dus heel gericht kiezen voor veel talen, veel wiskunde of veel wetenschappen. Op Sint-Rita Campus College krijgt elke studierichting duidelijke klemtonen. Opnieuw wordt het vak aardrijkskunde versterkt met wereldburgerschap. In het laatste jaar van je humaniora kan je bovendien nog een eigen keuzevak volgen om je studierichting nog meer kleur te geven.
Zelfs daar waar voor een bepaald vakgebied slechts een minimumpakket wordt aangeboden, is dit
nog steeds voldoende uitgebouwd om een algemene vorming te verzekeren. Elke doorstromingsrichting leidt immers naar studies in het hoger onderwijs.

Je kunt ons bereiken tijdens de schooluren op 03 457 12 51.

Ook buiten de schooluren via ons contactformulier.

Sint-Rita Campus College

Pierstraat 1
2550 Kontich