SintRita_Website_V2-06

Vijfde jaar

Richtingen ETA EWI GLA GWI HWE LTA LWE LWI MTA TWE WEW
Artistieke Vorming 2 2 2 2 2 1 1/0 2 1 1/0
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Duits 2 2 2 2
Engels 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2
Frans 4 3 3 3 3 4 3 3 5 4 3
Spaans
3
Grieks
4 4
Latijn
4
4 4 4
Wiskunde 4 6 2 8 2 2 4 6/8 2 4 6/8
Statistiek 1 1 1 1
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 2 2/1 1 2 2
Biologie 1 2 1 2 2
Chemie 2 2 2 2 3
Fysica 1 2 1 2 3
Natuurwetenschappen 2 2 2 2 2 2
Economie 4 4
Ondernemen 2
Sociale en gedragswetenschappen 4
Filosofie 2
Kunstbeschouwing 2
Taaltechnologie en taalredactie 1
Klassieke culturele vorming
1 1
Totaal 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32