SintRita_Website_V2-06

Eerste jaar

BASISVORMING Klassieke optie Moderne optie
Artistieke Vorming 3 3
Beeld 2 2
Drama 1 1
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Frans 4* 4*
Nederlands 4* 4*
Wetenschappen en Techniek 8 8
Aardrijkskunde 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Techniek 2 2
Informatica 2 2
Wiskunde 4 4
Totaal basisvorming 28 28
Culturele vorming 2
Taalinitiatie Engels 2
Latijn 4
Lessenpakket 32 32
  * = differentiatie-lesuur met co-teaching