Inschrijvingen

Kies je voor een school met een brede, oriënterende eerste graad en een ruime bovenbouw met doorstromingsrichtingen en voel je wat voor het schoolproject en de cultuur van Sint-Rita campus college? Dan kan kan je je aanmelden. We heten jou graag welkom op onze school.

Sint-Rita campus college werkt met een digitaal centraal aanmeldingsregister (CAR). Waarom? In onze school geldt een maximumcapaciteit. Wij kiezen voor een leerlinggerichte werking met klassen van maximaal 24 leerlingen van het eerste tot en met het zesde jaar. Scholen met een maximumcapaciteit zijn wettelijk verplicht om met een digitaal aanmeldingsregister te werken.

We werken samen met de scholen uit de ruime Antwerpse regio met het aanmeldplatform “Meld je aan”.

Eerst aanmelden dan inschrijven

Wanneer meld ik mijn zoon of dochter aan?

Tussen 25 maart 2024 (9.30 uur) en 19 april 2024 (17 uur) loopt de aanmeldingsprocedure voor het eerste jaar van het secundair onderwijs: https://meldjeaansecundair.antwerpen.be/. Haast is niet nodig. Op welke dag of uur je aanmeldt, is helemaal niet belangrijk, zolang het maar binnen deze periode gebeurt. Je zal hierbij moeten kiezen voor 1A of 1B, verdere keuzes maak je pas tijdens de effectieve inschrijving. Sint-Rita Campus College biedt enkel 1A aan. We raden je zeker aan om meerdere scholen aan te duiden en we duimen voor jou dat je een inschrijvingsticket krijgt voor je eerste schoolkeuze. Elke leerling heeft recht op een plaats in een secundaire school naar keuze, zolang er genoeg plaatsen zijn in die school.

Aanmelden is dus niet hetzelfde als inschrijven. Meld je je niet aan, dan kan je pas veel later inschrijven en dan alleen als er in de school van je keuze nog vrije plaatsen zijn. De vorige jaren ontstond er een wachtlijst voor Sint-Rita campus college en waren er dus geen vrije inschrijvingsplaatsen meer over. Meld dus zeker aan.

 

Voorrang?

De volgende groepen krijgen voorrang bij de toewijzing, dit is wettelijk zo bepaald:

 1. Broers en zussen. Voor het eerste jaar krijgen zij voorrang als ze naar dezelfde school willen als de school waarin al een broer of zus ingeschreven is. Bij de aanmelding vink je het vakje “broer/zus” aan. Wat is de wettelijke definitie van broer/zus:
  • twee gemeenschappelijke ouders hebben, al dan niet wonen op hetzelfde adres;
  • één gemeenschappelijke ouder hebben, al dan niet wonen op hetzelfde adres;
  • eenzelfde hoofdverblijfplaats (domicilie) hebben maar geen gemeenschappelijke ouders.
 2. Kinderen van personeelsleden. Zij krijgen voorrang als ze naar dezelfde school willen waar een ouder werkt. Bij de aanmelding vink je het vakje “personeel” aan.

Ook de leerlingen uit deze twee groepen moeten zich aanmelden. Meld je je zoon of dochter niet aan, dan verlies je je voorrang.

Hoe loopt het dan verder?

Op 8 mei 2024 krijg je het resultaat per mail toegestuurd. Dit gebeurt enkel als je je  hebt aangemeld. Er zijn drie resultaten mogelijk:

 1. Je wordt toegewezen aan de school van je eerste keuze. Je mag inschrijven in deze school. De e-mail is je ticket om te kunnen inschrijven.
 2. Je wordt toegewezen aan een school van een lagere keuze. Je mag inschrijven in die school en staat op de wachtlijsten van de scholen van je hogere keuze. De e-mail is je ticket om te kunnen inschrijven in de toegewezen school.
 3. Je krijgt geen school toegewezen en staat op de wachtlijst van alle door jou gekozen scholen. Je zoekt dan best uit veiligheid nog een andere school die nog vrije plaatsen heeft en schrijft daar in. Als er nog een plaats vrijkomt in een school van je hogere keuze, dan zal deze school je hiervan op de hoogte brengen.


Op 8 mei 2024 ontvang je ook een mailbericht van de school. Via dit bericht krijg je de kans om een tijdslot te boeken op onze inschrijvingsavonden. Wij vragen je om zeker gebruik te maken van deze avonden om te komen inschrijven.

We voorzien inschrijvingsmomenten op:
 • Donderdag 16 mei 2024 van 18u tot 21u.

 • Woensdag 22 mei 2024 van 18u tot 21u.
 • De inschrijvingen lopen van 14 mei 2024 tot 10 juni 2024. Na 10 juni 2024 vervalt je inschrijvingsticket.

Tijdens deze inschrijvingen vullen de ouders een formulier in. Dit inschrijvingsbewijs moet ondertekend worden. Een inschrijving is immers pas geldig zodra de ouders zich akkoord verklaren met het schoolreglement en het onderwijsproject. Nadat dit proces is afgrond, zorgen wij voor de registratie van de inschrijving in de databank van de overheid. De school is telefonisch bereikbaar voor alle vragen rond de inschrijvingen: 03/457.12.

Extra info

 • Bij de aanmelding kan je steeds de school of de scholen van je voorkeur aanduiden. Bij de toewijzing kan je enkel een school krijgen die je hebt aangeduid.
 • Elke school bepaalt een capaciteit voor de start van de aanmeldingen. Sint-Rita Campus College college voorziet een capaciteit van 345 leerlingen voor 16 klasgroepen. Dit is het maximaal aantal leerlingen dat de school inschrijft in het eerste jaar.
 • Wat als je niet aanmeldt? Dan kan je je pas vanaf 14 mei 2024 registreren op de wachtlijst van de school. Je komt onderaan de wachtlijst te staan, na de aangemelde leerlingen die nog geen inschrijvingsticket kregen. Wacht dus niet af en meld zeker aan.

Interesse voor de hogere jaren 2024-2025

Vanaf maandag 1 juli 2024 om 8.30u kan u rechtstreeks (onthaal Pierstraat 1) of telefonisch (03/457.12.51) contact opnemen met de school voor een kennismakingsgesprek. Pas dan weten we in welke jaren en in welke studierichtingen er nog plaatsen beschikbaar zijn. Hou er rekening mee dat de plaatsen in de hogere jaren erg beperkt zijn. Hopelijk kunnen wij geïnteresseerde zij-instromers een plek aanbieden op onze campus.

Heb je nog vragen? Je kan steeds een beroep doen op de directeur van de school, Luc Vercammen.