Communicatie met ouders

september Kennismaking met de school, met de klasleraar en enkele vakleraars. Ouders van het 1ste jaar
oktober Individueel oudercontact met klasleraar en vakleraars.
Alle ouders
december Individueel oudercontact met de klasleraar: bespreking van het eerste semester. Alle ouders
januari Infoavonden rond leren leren, leervaardigheden en remediëringstrajecten. Ouders van 1, 2 , 3 en 4
januari Voorstelling flexibel taken- en toetsenbeleid, studiekeuze voor het hoger onderwijs. Ouders van het 6de jaar
januari Individueel oudercontact met vakleraars.
Alle ouders
mei Adviesbespreking Ouders van het 2de en het 4de jaar
juni Individueel oudercontact met de klasleraar: bespreking jaarrapport. Alle ouders
permanent Alle ouders kunnen telefonisch of via mail contact opnemen met leraars of directie: zie contactgegevens vademecum. Alle ouders