Communicatie met ouders

september Kennismaking met de school, met de klasleraar en enkele vakleraars Ouders van het 1ste jaar
oktober Individueel oudercontact met klasleraar en vakleraars: kennismakingsfunctie Alle ouders
december Individueel oudercontact met de klasleraar: bespreking van het eerste semester Alle ouders
januari Infoavonden rond leren leren met informatie, overleg en debat Ouders van 1, 2 , 3 en 4
januari Voorstelling flexibel taken- en toetsenbeleid, studiekeuze voor het hoger onderwijs Ouders van het 6de jaar
januari Individueel oudercontact met vakleraars: signaalfunctie voor problemen Alle ouders
mei Adviesbespreking Ouders van het 2de en het 4de jaar
juni Individueel oudercontact met de klasleraar: bespreking jaarrapport Alle ouders
permanent Alle ouders kunnen telefonisch of via mail contact opnemen met leraars of directie: zie contactgegevens vademecum Alle ouders