SintRita_Website_V2-06

Campus College en Campus Technologie

Sint-Rita breidt haar onderwijsproject uit met een Campus Technologie. Met deze vernieuwende samenwerking staat het secundair onderwijs in de gemeente Kontich nog sterker.

Sint-Rita Campus College en Sint-Rita Campus Technologie zijn twee scholen die werken vanuit een gemeenschappelijke visie op leerlinggericht en uitdagend onderwijs. Deze twee scholen behoren tot één schoolbestuur: de vzw Sint-Ritacollege. De twee campussen hebben een eigen directie- en schoolteam maar werken intens samen op basis van een duidelijk onderwijsproject waarbij elke leerling centraal staat.

Met een ruim en veelzijdig studie-aanbod wil het schoolbestuur optimale oriënteringskansen bieden aan alle leerlingen. Het schoolbestuur wil de beide campussen groeikansen bieden en wil op de beide vestigingsplaatsen investeren in modern en aantrekkelijk onderwijs. De volgende jaren wordt werk gemaakt van een grondige renovatie van de Campus Technologie om het STEM-onderwijs in al haar finaliteiten en richtingen te versterken en te vernieuwen.

Campus College

De Campus College richt zich op doorstromingsrichtingen met een domeinoverschrijdend karakter. Binnen deze finaliteit biedt deze campus alle studierichtingen aan met aandacht voor klassieke en moderne talen, wiskunde en exacte wetenschappen, economische en humane wetenschappen. De vorming blijft steeds breed en de aandacht gaat telkens ook naar artistieke vorming, informatica, sport, geschiedenis, mondiale aardrijkskunde en godsdienst. 

Campus Technologie

De Campus Technologie legt de klemtoon op  wetenschappen en techniek. Deze STEM-campus heeft een sterk profiel gericht op engineering, elekronica, informatica, elektriciteit, mechanica en chemie. In dit ruim belangstellingsgebied biedt deze campus drie finaliteiten aan: zowel doorstromingsrichtingen, richtingen met dubbele finaliteit en arbeidsmarktgerichte studierichtingen. Zo is de Campus Technologie de geknipte school voor ieder STEM-profiel.

Studie-aanbod

Studie-aanbod