Flexibel evalueren in graad III

Een doorstromingsrichting in het secundair onderwijs is geen einddoel, deze opleiding vormt een voorbereiding op het hoger onderwijs. Leerlingen moeten daarom leerbekwaam en zelfverantwoordelijk worden.

Een doorstromingsrichting in het secundair onderwijs is geen einddoel, deze opleiding vormt een voorbereiding op het hoger onderwijs.

Leerlingen moeten daarom leerbekwaam en zelfverantwoordelijk worden.

  • Studies kunnen sturen: een studiekeuze maken.
  • Studies zelf kunnen organiseren: plannen en zelfstandig studie-activiteiten ontplooien.
  • Beschikken over studievaardigheden: reproduceren, verwerven, controleren , relateren, herhalen, …
  • Beschikken over proefwerkvaardigheden.
  • Zich bewust zijn van de eigen leerstijl met de sterke en zwakke kenmerken.

Realisatie

  • De eerste fase omvat een flexibel takenbeleid; de leerlingen krijgen een totaaloverzicht van alle opdrachten die zij moeten uitvoeren. Er worden inleverdata vastgelegd en de leerlingen bepalen volledig zelf wanneer zij welke taken afgeven.
  • In de tweede fase worden de leerlingen volledig verantwoordelijk gesteld. Hiertoe worden alle overhoringen en alle inleverdata voor taken verbonden aan drie toetsweken. De leerling bepaalt zelf hoeveel controletoetsen en taken hij/zij wil afleggen volgens bepaalde vrijheidsgraden. De leerlingen worden dus gedwongen hun studiewerk, studieritme volledig zelf in handen te nemen.

Doel

  • Door de leerling volledig en consequent verantwoordelijk te stellen willen wij een leerproces rond verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid opstarten.
  • Onderzoek heeft aangetoond dat deze doelstellingen bereikt worden en dat de leerlingen hun leerbekwaamheid verhogen op leerstijlaspecten die net verband houden met goede studieresultaten in het hoger onderwijs. Voor alle leerlingen vormt het flexibel taken- en toetsenbeleid een ervaringsgerichte leersituatie die hen leerbekwaamheid bijbrengt. Op deze manier wordt de kloof tussen secundair onderwijs en hoger onderwijs kleiner.