SintRita_Website_V2-06

Schoolreglement

Dit schoolreglement bestaat uit vijf delen. Het eerste deel betreft het opvoedingsproject. In het tweede deel wordt de leefregel gesitueerd en wordt de engagementsverklaring tussen het Sint-Rita Campus College en je ouders opgenomen. In het derde deel tref je de leefregel rond het leerklimaat aan, het vierde deel handelt over het leefklimaat met onder andere afspraken over afwezigheden, begeleiding bij je studies en een aantal leefregels. In het vijfde deel vind je het orde – en tuchtreglement.

Delen leefregel Sint-Rita Campus College