SintRita_Website_V2-06

Vierde jaar

Richtingen EW GL HW LA MT NW
Artistieke Vorming 2 2 2 2
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2
Godsdienst 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2 2 2 2 2
Duits 2
Engels 3 2 3 2 3 3
Frans 4 3 4 4 5 4
Nederlands 4 4 4 4 4 4
Wiskunde 5 5 4 5 4 5
Natuurwetenschappen 3 3 3 3 3
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1
Economie 4
Grieks 4
Latijn 4 5
Psychologie en Sociologie 3
Filosofie 2
Kunstbeschouwing 2
Communicatie 2
Biologie 2
Chemie 2
Fysica 2
Seminarie Wetenschappen 1
Totaal 32 32 32 32 32 32