SintRita_Website_V2-06

FAQ

Hoeveel leerlingen telt Sint-Rita Campus College?

Onze school kent al vele  jaren een gestage groei. In 1960 werd de kaap van 100 leerlingen overschreden. De eerste meisjes maken hun opwachting in 1985 en toen telde de school 285 leerlingen. In het jaartal 1996 lopen meer dan 1.000 leerlingen school op het Sint-Ritacollege.

Vijftien jaar later hebben we schoolbanken nodig voor meer dan 1.500 leerlingen. Het Sint-Ritacollege krijgt in 2021 een nieuwe naam en Sint-Rita Campus College maakt onderwijs waar voor 1.661 leerlingen.

 

Wat is het verschil tussen de Campus College en de Campus Technologie

 

Vanaf 1 januari 2022 is het schoolbestuur verantwoordelijk voor twee scholen: Sint-Rita Campus College (voorheen Sint-Ritacollege) gelegen aan de Pierstraat 1 te Kontich en Sint-Rita Campus Technologie (voorheen VTI Kontich) gelegen aan de Edegemsesteenweg 129 te Kontich. De twee campussen blijven aparte scholen met een eigen directie en schoolteam. De Campus College richt zich op doorstromingsrichtingen met een domeinoverschrijdend aanbod van wiskunde, wetenschappen, moderne en klassieke talen. De Campus Technologie is een school voor wetenschappen en techniek en richt zich op doorstromingsrichtingen en  arbeidsmarktgerichte richtingen. De twee campussen werken intens samen vanuit een gemeenschappelijke visie op leerlinggericht en uitdagend onderwijs.

Wanneer wordt de oud-leerlingenavond en de jubilarisavond georganiseerd?

Het is een jarenlange traditie om onze oud-leerlingen van de laatste vijf jaren uit te nodigen op een vrijdagavond in november. Met een drankje en een hapje ontmoeten oud-leerlingen en leerkrachten elkaar om herinneringen op te halen en om te vertellen over hun ervaringen in het hoger onderwijs. De volgende oud-leerlingenavond vindt plaats op vrijdag 10 november 2023
De jubilarissen die 10 of 20 jaar geleden afstudeerden, worden uitgenodigd op een jubilaris-VIP-event tijdens Schoolrock Festival op 27 april 2024. We nodigen graag de afstudeerders van 2000, 2001, 2002, 2003, 2010, 2011, 2012 en 2013 uit. Meer info via het Facebookevenement: https://fb.me/e/4L1dxhU7Z.

Wat zijn de slaagcijfers voor het hoger onderwijs?

De databank van het Vlaams Onderwijs leert ons dat de oud-leerlingen van Sint-Rita Campus College prima scoren in het hoger onderwijs. De oud-leerlingen behalen een studierendement van 72% in het academisch hoger onderwijs, vergelijkbare scholen in Vlaanderen scoren 69%. Voor de professionele bachelors wordt een studierendement behaald van 85% tegenover 82% als Vlaams gemiddelde.