Zoekveld

U bent hier

Inschrijvingen 2022-2023

Kies je voor een school met een brede, oriënterende eerste graad en een ruime bovenbouw met doorstromingsrichtingen en voel je wat voor het schoolproject en de cultuur van Sint-Rita campus college... dan kan je je laten inschrijven. We heten jou graag welkom op onze school.

Het Sint-Rita campus college werkt met een digitaal centraal aanmeldingsregister (CAR).

Waarom? In onze school geldt een maximumcapaciteit. Wij kiezen voor een leerlinggerichte werking met klassen van maximaal 24 leerlingen van het eerste tot en met het zesde jaar. Scholen met een maximumcapaciteit zijn wettelijk verplicht om met een digitaal aanmeldingsregister te werken. Het Sint-Ritacollege werkt samen met de secundaire scholen van de scholengroep Kontich-Hove: Sint-Jozefinstituut Kontich, Sint-Rita campus college Kontich, Sint-Rita campus technologie Kontich en het Regina Pacisinstituut Hove. De scholengroep organiseert en beheert dit digitaal aanmeldingsregister

Eerst aanmelden dan inschrijven

 

Link naar het aanmeldingsplatform:

https://sgkso-kontich-hove.aanmelden.in/

Alle data in een notendop

Aanmelden

 • start: maandag 14 maart 2022 vanaf 12u
 • einde dinsdag 19 april 2022 tot 12u

Inschrijven voor leerlingen met ticket

 • vanaf zaterdag 23 april 2022 digitale inschrijving met een link
 • na dinsdag 16 mei 2022 (16u) vervalt het inschrijvingsticket

Inschrijven voor leerlingen zonder ticket

 • Vanaf 1 juni 2022
 • Einde 29 juni 2022

Andere scholen werken met andere systemen. Je mag je uiteraard ook aanmelden op registers voor scholen buiten onze scholengroep. Aanmelden is dus niet hetzelfde als inschrijven. Meld je je zoon of dochter niet aan, dan kan je pas veel later inschrijven en dan alleen als er in de school van je keuze nog vrije plaatsen zijn. De vorige jaren ontstond er een wachtlijst voor Sint-Rita campus college en waren er dus geen vrije inschrijvingsplaatsen meer over. Meld dus zeker aan.

Hoe werkt het digitaal aanmeldingsregister?

Via het aanmeldingsplatform (url zie hierboven) geef je door in welke scholen je het liefst je zoon of dochter wil inschrijven. Elke leerling heeft recht op een plaats in een secundaire school naar keuze, zolang er genoeg plaatsen zijn in die school.

Het digitaal systeem ordent alle aangemelde leerlingen op basis van een toevalscriterium. Nadien krijg je een mail met het resultaat van je aanmelding. Krijg je een plaats toegewezen in een school, dan kan je je zoon of dochter daar inschrijven. Dit is niet altijd de school van je eerste keuze. Je kan ook toegewezen worden aan een school van een lagere keuze. Je blijft dan op de wachtlijst staan van de scholen van hogere keuze. Het aantal plaatsen in elk van de vier deelnemende scholen ligt vast. Wij kunnen niet garanderen dat iedereen een plaats toegewezen krijgt in één van de vier scholen. Krijg je geen plaats toegewezen, dan sta je op de wachtlijst van alle door jou gekozen scholen.

Voorrang?

De volgende groepen krijgen voorrang bij de toewijzing, dit is wettelijk zo bepaald:

 1. Broers en zussen. Voor het eerste jaar krijgen zij voorrang als ze naar dezelfde school willen als de school waarin al een broer of zus ingeschreven is. Bij de aanmelding vink je het vakje "broer/zus" aan. Wat is de wettelijke definitie van broer/zus:
  • twee gemeenschappelijke ouders hebben, al dan niet wonen op hetzelfde adres;
  • één gemeenschappelijke ouder hebben, al dan niet wonen op hetzelfde adres;
  • eenzelfde hoofdverblijfplaats (domicilie) hebben maar geen gemeenschappelijke ouders.
 2. Kinderen van personeelsleden. Zij krijgen voorrang als ze naar dezelfde school willen waar een ouder werkt. Bij de aanmelding vink je het vakje "personeel" aan.

Ook de leerlingen uit deze twee groepen moeten zich aanmelden. Meld je je zoon of dochter niet aan, dan verlies je je voorrang.

Wanneer meld ik mijn zoon of dochter aan?

 • Tussen 14 maart 2022 (12 uur) en 19 april 2022 (12 uur) loopt de aanmeldingsprocedure voor het eerste jaar van het secundair onderwijs. De aanmeldingslink vind je dan op de website van de school. Haast is niet nodig. Op welke dag of uur je aanmeldt, is helemaal niet belangrijk, zolang het maar binnen deze periode gebeurt. Je zal hierbij moeten kiezen voor 1A of 1B, verdere keuzes maak je pas tijdens de effectieve inschrijving. Het Sint-Ritacollege biedt enkel 1A aan.

Hoe loopt het dan verder?

Op 20 april 2022 krijg je het resultaat per mail toegestuurd. Dit gebeurt enkel als je je zoon of dochter hebt aangemeld. Er zijn drie resultaten mogelijk:

 1. Je wordt toegewezen aan de school van je eerste keuze. Je mag inschrijven in deze school. De e-mail is je ticket om te kunnen inschrijven.
 2. Je wordt toegewezen aan een school van een lagere keuze. Je mag inschrijven in die school en staat op de wachtlijsten van de scholen van je hogere keuze. De e-mail is je ticket om te kunnen inschrijven in de toegewezen school.
 3. Je krijgt geen school toegewezen en staat op de wachtlijst van alle door jou gekozen scholen. Je zoekt dan best uit veiligheid nog een andere school die nog vrije plaatsen heeft en schrijft daar in. Als er nog een plaats vrijkomt in een school van je hogere keuze, dan zal deze school je hiervan op de hoogte brengen.

We voorzien inschrijvingsmomenten op:

NIEUW aanpassing in het kader van de coronacrisis:

 • Op zaterdag 23 april 2022 ontvangen de ouders met een inschrijvingsticket een link naar een digitaal inschrijvingsformulier (google form).
 • Nadat de ouders dit digitaal inschrijvingsformulier ingevuld hebben, krijgen zij een inschrijvingsbewijs per post.
 • Het inschrijvingsbewijs moet ondertekend worden. Een inschrijving is immers pas geldig zodra de ouders zich akkoord verklaren met het schoolreglement en het onderwijsproject. Dit inschrijvingsbewijs moet aan de school terug bezorgd worden (Pierstraat 1 te 2550 Kontich) graag zo vlug mogelijk en ten laatste op 18 mei 2022. Nadat dit proces is afgrond, zorgt de school voor de registratie van de inschrijving in de databank van de overheid.
 • De school is telefonisch bereikbaar voor alle vragen rond de inschrijvingen: 03/457.12.51.

Extra info

 • Bij de aanmelding kan je steeds de school of de scholen van je voorkeur aanduiden. Bij de toewijzing kan je enkel een school krijgen die je hebt aangeduid.
 • Elke school bepaalt een capaciteit voor de start van de aanmeldingen. Het Sint-Ritacollege voorziet een capaciteit van 330 leerlingen voor 15 klasgroepen. Dit is het maximaal aantal leerlingen dat de school inschrijft in het eerste jaar. Als er voor een school meer aanmeldingen zijn dan het aantal plaatsen, dan bepaalt toeval wie een ticket krijgt voor die school en wie op de wachtlijst voor deze school wordt opgenomen.
 • Na de inschrijvingsperiode start de zogenaamde opvisperiode. Zodra in alle scholen de inschrijvingen zijn afgelopen, schrijven leerlingen uit als zij op twee scholen werden ingeschreven. De vrije plaatsen worden ingenomen volgens de ordening van de wachtlijst. Vorig jaar heeft het Sint-Ritacollege de meeste leerlingen van de wachtlijst eerste keuze toch kunnen inschrijven.
 • Wat als je niet aanmeldt? Dan kan je je pas vanaf 4 juni 2022 registreren op de wachtlijst van de school. Je komt onderaan de wachtlijst te staan, na de aangemelde leerlingen die nog geen inschrijvingsticket kregen. Wacht dus niet af en meld zeker aan.

Interesse voor de hogere jaren 2022-2023

 • Stap 1: op vrijdag 29 april 2022 om 9u00 opent een formulier op onze website: https://www.ritacollege.be/node/866
  De volgende gegevens moeten ingevuld worden:
  1. Naam geïnteresseerde leerling: de naam van uw zoon/dochter zoals hij op zijn identiteitskaart vermeld staat, samen met  het rijksregisternummer, de geboortedatum en de geboorteplaats.
  2. Het jaar waarvoor uw zoon/dochter zich zou willen aanmelden. Kan u nog geen keuze maken, dan neemt u de meest waarschijnlijke. Dit kan nog steeds aangepast worden als u meer gegevens hebt.
  3. Naam contactpersoon. (Moeder - vader- voogd)
  4. Mailadres contactpersoon.
  5. Telefoonnummer waarop wij de contactpersoon kunnen bereiken tijdens de schooluren.
 • Stap 2: Vul dit formulier in. Deze registratie biedt nog geen enkele zekerheid op een effectieve inschrijving, zie stap 6.
 • Stap 3: Onze administratieve medewerkers zullen u contacteren om meer gegevens te verzamelen.  Door u zelf te contacteren kunnen wij dit rustiger doen en zijn onze telefoonlijnen niet overbelast omdat meerdere ouders op hetzelfde moment de school willen bereiken. Indien wij u niet telefonisch kunnen bereiken, zullen wij u mailen.
 • Stap 4: U ontvangt via mail een kopie van alle gegevens zodat u deze kan nakijken en eventueel nog kan verbeteren.
 • Stap 5: Indien u uw blijk van interesse annuleert of wil wijzigen van schooljaar (door bv. een ander attest of studiekeuze dan verwacht), kan u dit telefonisch doorgeven aan onze onthaalmedewerkers.
 • Stap 6: Vanaf dinsdag 5 juli 2022nemen wij contact met u op rond een mogelijke inschrijving. Pas dan weten we in welke jaren en in welke studierichtingen er nog plaatsen beschikbaar zijn. Hou er rekening mee dat de plaatsen in de hogere jaren steeds erg beperkt zijn. Hopelijk kunnen wij uw blijk van interesse  beantwoorden met een inschrijving. Ook wanneer dit niet lukt, ontvangt u van ons een bericht

Heb je nog vragen?

Je kan steeds een beroep doen op de directeur van de school, Luc Vercammen.