Zoekveld

U bent hier

Wie is wie

  1. Schoolbestuur
  2. Directie
  3. Leerlingenbegeleiding
  4. Cel leerlingenbegeleiding
  5. CLB: Centrum voor leerlingenbegelding
  6. ICT-cel
  7. Economaat
  8. Leerlingenadministratie
  9. Beroepscommissie

Schoolbestuur
Inrichtende Macht VZW Sint-Ritacollege
Voorzitter Wilfried Joosten osa
Afgevaardigd Bestuurder Luc Vercammen
Secretaris Jan Duden
Adres Pierstraat 3, 2550 Kontich
Raad van Bestuur VZW Sint-Ritacollege
voorzitter Karel Cardoen
Leden Marc De Landtsheer, infrastructuur Jan Duden, secretaris Jo Engels, financiële zaken Wilfried Joosten osa, ondervoorzitter Luk Van der Auwera, onderwijs Luc Vercammen, afgevaardigd bestuurder

Directieteam
Algemeen directeur Luc Vercammen
Directeur graad I Wim Vereecke
Directeur graad II Gonda Van Dijck
Directeur graad III Liesbeth Bresseleers
Pedagogisch directeur Gerd Cornelissen

Leerlingenbegeleiding
Graadteam eerste graad
Graaddirecteur Wim Vereecke
Leercoach Annemie Creytens
Leerlingenbegeleider Ludo Van Herck
Prefect Ariane Timperman
Graadteam tweede graad
Graaddirecteur Gonda Van Dijck
Leercoach Annick Schelfhout
Leerlingenbegeleider Mats Troch
Prefect Hendrik Boey
Graadteam derde graad
Graaddirecteur Liesbeth Bresseleers
Leercoach Isabelle Verbiest
Leerlingenbegeleider Caroline Ooms
Prefect Line Van den Broeck

Cel leerlingenbegeleiding

De cel leerlingenbegeleiding coördineert de begeleiding van de leerlingen, zowel leergericht als socio-emotioneel, en wat betreft de leerstoornissen. De cel vergadert wekelijks. Zij bestaat uit de graaddirecties, de leercoaches, de leerlingenbegeleiders, de prefecten, de pedagogisch directeur en de CLB-adviseur. De cel leerlingenbegeleiding zal steeds, in overleg met de leerling, zijn ouders, zijn klasleraar en andere leerkrachten, zoeken naar de meest aangewezen vorm van begeleiding. De cel leerlingenbegeleiding rekent daarbij op de positieve medewerking van leerling en ouders.

CLB: centrum voor leerlingenbegeleding
Schoolteamverantwoordelijke Jade Van Etterbeeck
Psycholoog Jade Van Etterbeeck
Maatschappelijk werker Kathleen Vermeire
Verpleegkundige Ingrid Boon
CLB-arts Ann Decorte
Website http://www.clb-ami2.be

ICT-cel
ICT-coördinator hardware Koen Roggemans
ICT-medewerker hardware Steven Walkiers
ICT-medewerker hardware Koen Keersmaekers
ICT-coördinator software Stijn Van Rompaey
ICT-medewerker software Kristof Daems
ICT-medewerker software Jelle Simons
Webmaster Koen Roggemans

Economaat
Econoom, Verantwoordelijke schoolrekening Danny Van Beneden
Procure Veerle Raats

Leerlingenadministratie
Leerlingenadministratie Carla Spiessens
Veerle Raats

Beroepscommissie
Voorzitter Johan Nicasie
Externe leden Paul Catteeuw
Johan Casselman
Interne leden Algemeen directeur
Graaddirecteur
Klasleraar
Adres Pierstraat 3, 2550 Kontich